Vi søger input til planer og design fra potentielle operatører af Plusbus

Hvem skal drive Aalborg Plusbus? Det er endnu uvist. Men for at lave et attraktivt udbud, som giver de bedste forhold for passagerene, søger vi nu input fra mulige operatører for at kvalificere planerne for ruten.

Plusbusprojektet er ved at være igennem de første planlægnings- og designprocesser, og de første anlægsetaper er allerede skudt i gang.

Vi står nu med et færdigt projektgrundlag, som vores planer og design kan kvalificeres ud fra, men på nuværende tidspunkt er der stadig mulighed for at justere på de kommende etaper af ruten.

Derfor søger vi nu input fra potentielle bydere på driften af Plusbus til at få kvalificeret planerne for projektet, så vi kan justere og tilpasse det endelige anlæg, sammensætte attraktivt udbudsmateriale og skabe de bedste forhold for passagerene.

Invitation til potentielle bydere på driften af Plusbus

Vi inviterer operatører ind til separate møder af 1½ times varighed. Møderne afholdes hos Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby i tidsrummet 9:00-15:00 på følgende datoer:

  • Mandag d. 9. september
  • Tirsdag d. 10. september
  • Onsdag d. 11. september

På møderne deltager repræsentanter fra Plusbus, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommunes Kollektiv Trafikafdeling. Formålet med møderne er at få konkret input til de nuværende planer og skitser for projektet, som kan ses her:

Designmanual for Plusbus læskærm (pdf)

Plusbus Stationsdesign (pdf)

Dagsorden for møderne er:

  • Præsentation af deltagere
  • Formål og tidsplan
  • Drøftelse infrastruktur
  • Drøftelse køretøjer
  • Drøftelse grænseflade perron/køretøjer
  • Opsamling

Vi ser frem til en række spændende og udbytterige møder. Efterfølgende udarbejdes en opsamling på møderne med angivelse af de overvejelser og justeringer, som møderne har givet anledning til.

Vi har sendt en direkte invitation til en række operatører. Har I ikke modtaget en invitation, men har lyst til at drøfte planerne med os, så hører vi meget gerne fra jer.

Kontakt os