Vestbyen

 

Så langt er vi nået

Image
 
 

Se hvornår vi graver i vestbyen…

For at undgå gentagne opgravninger på samme strækning inden for få år, samles de opgaver, der kræver, at man skal under asfalten, så de kan udføres i sammenhæng med BRT projektet. 

Det er for eksempel ledninger og rør, som forsyner byen med vand, varme og bredbånd samt rør, der fører regn- og spildevand væk, der skal renoveres eller flyttes, inden de nye busser skal køre på strækningen.  

Forsyningsselskaberne Aalborg Varme A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Bygas A/S tager derfor fat på at renovere undergrunden forud for etableringen af Plusbus tracéet. I samme periode nedgraver Aalborg Renovation affaldscontainere flere steder på ruten ligesom Aalborg Kommunes øvrige planlagte arbejder gennemføres. 

For byens borgere og trafikanter betyder det, at de enkelte strækninger er gravet op i en længerevarende periode og trafikanter må forvente omkørsler. Herefter kan naboerne til ruten forhåbentligt se frem til mange år uden forstyrrelser og opgravninger i byrummet.

Skydebanevej

 • Januar 2019 - marts 2019: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
 • April 2019 - oktober 2019: Plusbus tracéet anlægges.
 • Maj 2022 – november 2022.: Vendeplads til Plusbus etableres.

Kastetvej (Vestre Fjordvej – Dannebrogsgade)

 • Juni 2019 - november 2019: Haraldslund stationsforplads anlægges.
 • Marts 2021 - oktober 2021: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde.
 • Marts 2021 - oktober 2021: Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere.
 • Marts 2022 - november 2022: Plusbus tracéet anlægges.

Kastetvej (Dannebrogsgade – Badehusvej)

 • Marts 2020 - oktober 2020: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde.
 • Marts 2020 - oktober 2020: Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere.
 • Marts 2021 - december 2021: Plusbus tracéet og stationsforpladsen ved Vestbyen Station anlægges.
 • Marts 2021 - maj 2022: Plusbus tracéet anlægges. Arealer på nordsiden af Kastetvej omkring Vestbyens station bliver dog først færdiggjort med udgangen af august 2022.