Universitetet

 

Så langt er vi nået

Image
 
 

Se hvornår vi graver i Universitetsområdet…

For at undgå gentagne opgravninger på samme strækning inden for få år, samles de opgaver, der kræver, at man skal under asfalten, så de kan udføres i sammenhæng med BRT projektet. 

Det er for eksempel ledninger og rør, som forsyner byen med vand, varme og bredbånd samt rør, der fører regn- og spildevand væk, der skal renoveres eller flyttes, inden de nye busser skal køre på strækningen.  

Forsyningsselskaberne Aalborg Varme A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Bygas A/S tager derfor fat på at renovere undergrunden forud for etableringen af Plusbus tracéet. I samme periode nedgraver Aalborg Renovation affaldscontainere flere steder på ruten ligesom Aalborg Kommunes øvrige planlagte arbejder gennemføres. 

For byens borgere og trafikanter betyder det, at de enkelte strækninger er gravet op i en længerevarende periode og trafikanter må forvente omkørsler. Herefter kan naboerne til ruten forhåbentligt se frem til mange år uden forstyrrelser og opgravninger i byrummet. 

Bertil Ohlins Vej (Pontoppidanstræde – Fredrik Bajers Vej)

  • Maj 2019 - oktober 2019: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde.
  • Marts 2021 - februar 2022: Plusbus tracéet anlægges inkl. supercykelsti på strækningen.
  • Etablering af krydsning på Fredrik Bajers Vej.

Bertil Ohlins Vej (Fredrik Bajers Vej - Selma Lagerlöfs Vej)

  • Maj 2019 - oktober 2019: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde.
  • Marts 2022 - december 2022: Plusbus tracéet anlægges inkl. supercykelsti på strækningen.

Nyt Aalborg Universitetshospital (Selma Lagerlöfs Vej –  Universitetshospitalet)

  • Stationsforpladsen ved Nyt Aalborg Universitetshospital er under planlægning.
  • Plusbus tracéet er under planlægning.