Tværs over John F. Kennedys Plads i bus?

Vi arbejder på højtryk på at gøre Aalborg klar til Plusbussen.

På John F. Kennedy Plads er det nu snart muligt at få den første smagsprøve på den del af Plusbus-ruten, som skal gå tværs over en af byens mest centrale pladser.

I forbindelse med de mange, mange opgaver, vi skal udføre på og omkring John F. Kennedys Plads, etablerer vi nemlig snart en midlertidig busvej lige præcist der, hvor Plusbussen skal køre i fremtiden.

Den midlertidige busvej vil sikre en effektiv afvikling af især den kollektive trafik, mens vi arbejder i denne meget travle del af byen.