Trafikale ændringer fra 1. marts 2022

Til marts går Aalborg Kommune i gang med de næste etaper til den nye Plusbus-rute. For at kunne afvikle trafikken på fornuftig vis og skabe bedre fremkommelighed – både nu og i fremtiden – sker der nogle trafikale ændringer i form af ensretninger og vejlukninger. Få overblikket over trafikken på Kastetvej og Bertil Ohlins Vej her. 

Bertil Ohlins Vej

Trafikken under anlægsarbejdet 

Bertil Ohlins Vej spærres for gennemgående trafik. Bløde trafikanter og servicekørsel kan fortsat komme ind i området via anviste ruter.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsler for den kollektive trafik. Omkørslerne vil være gældende frem til udgangen af november 2022.

For nærmere information om omkørslerne henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus 

Trafikken efter ombygningen 

Kommende signalanlæg ved Fredrik Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej skal sikre bedre fremkommelighed for den kollektive trafik. Bertil Ohlins Vej forbeholdes busser i rute samt ærindekørsel i begrænset omfang. Adgangsvejen til parkeringsarealet ved Fredrik Bajers Vej 3 spærres og nyanlagt adgang fra Fredrik Bajers Vej skal benyttes.

Der er etableret en Plusbus-station på vestsiden af Fredrik Bajers Vej – og der etableres en tilsvarende station i den østlige ende, tæt ved Selma Lagerløfs Vej, hvor der bliver mulighed for omstigning til by- og regionalbusser.

Supercykelstien fortsættes fra de forrige etaper og føres igennem hele etapen, hvor den bliver koblet på den fremtidige busbane til Nyt Aalborg Universitetshospital og det fremtidige signalprojekt på Selma Lagerløfs Vej.

Kastetvej

Trafikken under anlægsarbejdet

Kastetvej spærres for gennemgående trafik i anlægsperioden, men der opretholdes adgang for fodgængere og cyklister, der kører fra vest mod øst. Cyklister fra øst mod vest henvises til Dannebrogsgade – Peder Skrams Gade – Vestre Fjordvej. Alternativt trække cyklen på fortov på Kastetvej.

Erhvervsdrivende og varekørsel henvises så vidt muligt til vareudlevering via sidegaderne.

I forbindelse med anlægsarbejdet fra januar til december 2022 vil der være omkørsel for den kollektive trafik via Dannebrogsgade – Peder Skrams Vej – Vestre Fjordvej. I denne periode betjenes stoppestederne ved Steen Billes Gade, Haraldslund og Schleppegrellsgade ikke. Der henvises til midlertidige stoppesteder ved Vestre Fjordvej, Suensonsgade og Fjordmarken.

Fra ultimo marts til juni 2022 vil der dog være omkørsel for den kollektive trafik via Badehusvej – Strandvejen – Peder Skrams Gade – Vestre Fjordvej. I denne periode betjenes stoppestederne ved Steen Billes Gade, Haraldslund, Schleppegrellsgade, Aalborg Vestby Station og Badehusvej ikke. Der henvises igen til midlertidige stoppesteder ved Vestre Fjordvej, Suensonsgade og Fjordmarken.

For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus  

Trafikken efter anlægsarbejdet

Trafikken på Kastetvej vil ændres som følge af renoveringen, idet busserne prioriteres på strækningen, således de sikres størst mulig fremkommelighed.

Der indføres følgende restriktioner for trafik til og fra sidevejene:

I Tordenskjoldsgade, Niels Juels Gade, Cort Adlers Gade, Ryesgade syd og Otto Ruds Gade vil der kun være udkørsel fra Kastetvej til disse veje.

I Steen Billes Gade og C. V. Jessens Gade lukkes der for motoriseret kørsel mod Kastetvej. Her etableres vendepladser.

Willemoes Gade og Ryes Gade nord bliver lukket mod Kastetvej. Dog tillades der gennemkørsel fra Kastetvej for renovationskøretøjer.

Fodgængere og cyklister tilgodeses med nye fortove og nye cykelstier i begge sider på hele strækningen. Samtidig bliver forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedret i krydsene.