Stationer

 

Plusbussens stationer 

Aalborg Plusbus får nye 22 stationer i et enkelt men karakteristisk design, der minder om togperroner.
Image

 

For optimal kørekomfort og hurtig af- og påstigning I Plusbusserne, bliver stoppestederne lavet om til stationer, som ligger direkte ud til busbanen. 

Der arbejdes på at give stationerne et karakteristisk udtryk med foldede betontage som læskærme.

Enkelt og genkendeligt design

Udover at Plusbussens stationer får sit eget særpræg, har der også været fokus på et enkelt og brugervenligt design. Perronerne er udformet med mørke sikkerhedszoner og ledelinjer, der sikrer let tilgængelighed og høj sikkerhed for passagererne. Samtidig vil der være rejseinformation, der gør det nemt at finde ud af, hvilken retning man skal, og hvornår den næste bus kommer.

Som noget nyt, i forhold til busdrift i Danmark, tjekker passagererne ind med sit rejsekort på en stander, inden de kommer ind på perronen - præcis som med tog, letbane og metro. Har man ikke rejsekort, kan der købes billet i billetautomaten under læskærmen eller via mobilbillet, som på Aalborgs øvrige bussystem.

De første fem stationer står klar i løbet af 2019, men i første omgang uden læskærme og rejsekortudstyr. Indtil Plusbussen bliver indviet i 2023 vil bybus linje 2 gøre brug af stationerne i takt med, at de bliver etableret.

Genkendelige stationer

Med få undtagelser udformes stationerne efter samme grundprincip. Perronerne bliver 3x25 meter og hæves 24 cm over bussernes kørebane for at gøre ind- og udstigning så niveaufri som muligt. For at alle har let tilgængelighed til stationerne, bliver der etableret ramper op til perronen.

Image