Starter op igen efter Barslund-konkurs

Siden november 2021 har anlægsarbejdet på to Plusbus-etaper ligget stille på grund af, at entreprenørvirksomheden, Barslund A/S, gik konkurs. Men nu er der godt nyt i sagen.

Der er nemlig indgået en aftale mellem kurator for konkursboet og Aalborg Kommune, og det betyder, at vi nu kan komme videre med etaperne på Kastetvej og Sohngårdsholmsvej.

På Kastetvej (Badehusvej – Dannebrogsgade) starter vi op igen mandag den 14. marts 2022. Anlægsarbejdet forventes afsluttet medio maj 2022. Dog vil arealer på nordsiden af Kastetvej omkring Aalborg Vestby Station først blive færdiggjort med udgangen af august 2022. Dette med henvisning til levering af belægningssten.

På Sohngårdsholmsvej (Humlebakken – Th. Sauers Vej) vil anlægsarbejdet på ny blive igangsat med opstart medio marts 2022, med indledende arbejder, som eksempelvis etablering af skurby, oprydning og mindre arbejder m.m. Fra mandag den 4. april vil anlægsarbejdet fuldt ud være påbegyndt.  Det samlede anlægsarbejde forventes afsluttet omkring 1. december 2022.

Konkursen resulterer i merudgifter på ca. 10,2 mio. kr. Konkursbo og garant afholder 8,2 mio. kr. af disse. De resterende 2 mio. kr. afholdes af Aalborg Kommune.