Slidlag på Bornholmsgade og Sohngårdsholmsvej

I forbindelse med afslutningen af Plusbus-etapen på Bornholmsgade og Sohngårdsholmsvej (mellem Th. Sauers Vej og Humlebakken) bliver der udført afsluttende asfaltarbejde i perioden fra 21. maj til 18. juni 2023.

Arbejdet afvikles efter følgende plan:

Bornholmsgade

Søndag 21. maj – onsdag 14. juni
Der skal udlægges nyt slidlag på vejbanen og cykelstien i begge sider samt i tilslutningerne til Bornholmsgade. Forud for selve asfaltarbejdet er det nødvendigt på nogle strækninger at bortfræse toppen af den nuværende asfaltbelægning. Dette udføres inden for samme tidsperiode, som angivet ovenfor.

Det vil for en del af asfaltarbejdet være nødvendigt at udføre arbejdet uden for normal arbejdstid (det kan både være hverdag aften/nat og i weekender). Det gælder primært for det asfaltarbejde, der skal udføres i krydset Bornholmsgade/Sjællandsgade, samt strækningen mellem krydset og Østre Alle.

Eftersom arbejdet er vejrafhængigt, kan det være nødvendigt, at nogle af de øvrige strækninger også må udføres uden for normal arbejdstid.

Sohngårdsholmsvej

Mandag 22. maj – tirsdag 23. maj
Asfaltslidlag i det vestgående kørespor på Th. Sauers vej i krydset ved Sohngårdsholmsvej.
Arbejdet udføres som totalspærring af indkørslen til Sohngårdsholmsvej fra Th. Sauers Vej og der henledes til omkørsel via Humlebakken og Østre Alle.

Mandag 22. maj – onsdag 31. maj
Asfaltslidlag på Sohngårdsholmsvej imellem Th. Sauers vej og Humlebakken i vestlig kørebane.
Trafikken opretholdes i begge køreretninger i østgående køre- og busbane, dog med periodiske spærringer af krydsene ved Danalien, Magisterparken og Parkbyen.

Torsdag 1. juni – mandag 12. juni
Asfaltslidlag på Sohngårdsholmsvej imellem Th. Sauers vej og Humlebakken i østlig kørebane.
Trafikken opretholdes i begge køreretninger i vestgående køre- og busbane, dog med periodiske spærringer af krydsene ved Danalien, Magisterparken og Parkbyen.

Lørdag 17. juni – søndag 18. juni
Asfaltslidlag på Sohngårdsholmsvej imellem Th. Sauers vej og Humlebakken i busbanen.
Trafikken afvikles med skiftevis ensrettet kørsel.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik vil i perioden være omlagt til alternative ruter og varighed og alternative stoppesteder kan ses på www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice

Vi tager forbehold for ændringer pga. vejret.