Rammeaftale på plads om Aalborg BRT

Aalborg Kommune har netop indgået rammeaftaler med seks solide og erfarne entreprenører, der skal stå for en stor del af anlægsarbejdet på Aalborgs kommende BRT forbindelse.

I oktober 2018 inviterede Aalborg Kommune til prækvalifikation på opgaven med at anlægge Aalborg BRT og har nu underskrevet en rammeaftale disse seks entreprenører:

  • Arkil Holding A/S
  • Barslund A/S
  • Gunnar Nielsen A/S
  • M.J. Eriksson A/S
  • Munck Gruppen
  • Per Aarsleff A/S

I udvælgelsen har Aalborg Kommune lagt vægt på at entreprenørerne har den økonomiske og tekniske kapacitet til at kunne stå for udførelsen af det massive anlægsprojekt, som løber tværs gennem byen fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst. Andre vigtige udvælgelseskriterier har været pris og referencer fra tidligere projekter.

Kort fortalt betyder rammeaftalen, at de 6 entreprenører har prækvalificeret sig til at kunne byde på de 14 anlægsetaper af BRT forbindelsen, der er vist på ovenstående kort. Farverne på kortet angiver, hvilket år det er planlagt, at etaperne anlægges.

Den knap 12 km lange BRT strækning er opdelt i 14 anlægsetaper og 10 stationsforpladser, som skal udføres i årene 2019-2022. Etapeinddelingen gør det muligt at arbejde på flere del strækninger ad gangen forskellige steder i byen og samtidig afvikle trafikken i byen på en fornuftig måde.