Ombygning af Borgergade

Mandag 3. august går Aalborg Kommune i gang med anlægsarbejdet til den nye Plusbus-rute i Borgergade – på strækningen mellem Badehusvej og Vesterbro. Læs mere om, hvad der kommer til at ske med trafikken.

Vejprojektet for Borgergade

Trafikken under anlægsarbejdet
Borgergade spærres for gennemgående trafik fra såvel øst mod vest, men der opretholdes kørende adgang for beboere, erhvervsdrivende og varekørsel fra Badehusvej.

Forgængere og cyklister har mulighed for gennemkørsel i hele perioden.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsler for den kollektive trafik. Omkørslerne vil være gældende frem til 1. december 2020. For nærmere information henvises til ww.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus.

Trafikken efter ombygningen
På Borgergade vil trafikken ændre sig, idet busserne prioriteres øst for Badehusvej, således at de sikres størst mulig fremkommelighed. Den øvrige trafik, der ikke har ærinde på Borgergade eller Egholmsgade, skal køre ad Badehusvej. For trafik fra Vesterbro mod Borgergade vil der ikke være nogle ændringer.

De bløde trafikanter tilgodeses med nye fortove og nye cykelstier i begge sider på hele strækningen. Samtidig bliver forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedret i krydsene.