Stationsforpladser

 

Byrummene udvikles omkring Plusbus

Samtidig med at Plusbussens stationer bliver bygget, får Aalborg 10 nye og grønne stationsforpladser, der hver får karakter af det område, de ligger i.  
Image

 

Stationsforpladserne er håndplukket som knudepunkter for trafik eller samlingspunkter for mennesker. De bliver fornyede med grønne elementer og plads til, at mennesker kan mødes og opholde sig.

Forvandlingen af pladserne er med til at skabe sammenhæng i byrummene ved stationerne og sikre gode omstignings- og venteforhold på rutens vigtigste knudepunkter.

Inden de enkelte pladser omdannes, bliver der afholdt borgermøder, hvor borgerne kan komme med inputs til, hvad pladserne skal kunne tilbyde.

Følgende 10 stationsforpladser skal omdannes:

  • Haraldslund station
  • Vestbyen station
  • Nytorv station
  • John F. Kennedys Plads station
  • Karolinelund station
  • Eternitten station
  • Grønlands Torv station
  • Gigantium station
  • Campus Forum station
  • Universitetshospitalet station

De 10 pladser bliver løbende omdannet frem til indvielsen af Aalborg Plusbus i 2023. Skitseforslagene til de nye pladser udarbejdes i samarbejde med arkitektfirmaet COBE Architects.

 

Image

 

Første stop er Haraldslund 

Haraldslund stationsforplads omdannes til en grøn plads med stor fleksibilitet, der kan fungere som et attraktivt mødested for Vestbyens beboere. Pladsen indrettes som en byskov, der tro bydelens navn skal danne en lund for at give liv til området. Pladsens store træer bliver bevaret, og så bliver der plantet flere. 

John F. Kennedys Plads

Kronen på værket bliver John F. Kennedys Plads station. Her er visionen, at læskærmen, som går igen på alle stationer, skal være kæmpestor og svæve henover den nye busbane, som anlægges tværs igennem pladsen. Pladsen kommer til at fremstå som et sammenhængende byrum med markant beplantning, hvor det er rart at opholde sig. 

 

Image