Om Plusbus

 
Aalborgs Plusbus er det, man kalder for en BRT.  BRT står for Bus Rapid Transit, hvilket er en højklasset busforbindelse. Plusbus kommer til at køre på en 12 km lang strækning fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Plusbus er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg og understøtte byens fortsatte udvikling. En nyanlagt moderne busbane giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling. Samtidig løser Plusbus konkrete udfordringer for byens trafik.

Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid og skaber større sammenhæng mellem transport og byudvikling og er kendetegnet ved:

 • Kørsel i egen busbane.
 • Prioritering i lyskryds.
 • Jævn overflade uden huller og bump.
 • Hurtig og niveaufri ind- og udstigning.
 • Komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer.

Plusbus skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele. Analyser viser, at netop linjeeføringen vest-øst fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital er den mest optimale rute, der skaber det bedste potentiale for udvikling. Samtidig bliver passagerernes rejse gennem byen mere effektiv.

Fem gode grunde til plusbus

Aalborg står over for en række trafikale udfordringer. Der er allerede pres på både kollektiv- og biltrafik. Samtidig udvikler byen sig i et konstant tempo. Nybyggerier som Nyt Aalborg Universitetshospital, ungdomsboliger, private boliger og uddannelsesinstitutionernes mange udvidelser øger trafikpresset på infrastrukturen. Der er behov for en løsning, som både udvikler og understøtter byens vækst.

Aalborg i vækst
Der bygges for milliarder i Aalborg. Væksten er især koncentreret i den samme rute gennem byen, som Plusbus skal følge. Det betyder også mere og mere trafik i netop denne “vækstakse”.

Trafikale udfordringer
Bilkøerne bliver længere og længere i Aalborg, og den offentlige trafik har svært ved at følge med behovet. Hvis de mange tilflyttere har samme rejsevaner, som aalborgenserne har i dag, betyder det, at den daglige transport i byen vil stige med 400.000 km. Uden et bedre alternativ vil 79% af stigningen bestå af biltrafik.

Nyt Aalborg Universitetshospital
Når Nyt Universitetshospital tages i brug, får det plads til omkring 6.500 ansatte og 2.200 ambulante patienter. Hertil kommer indlæggelser og besøgende. Hospitalet ligger i et område, hvor trafikken allerede nu er under pres.

Stor tilflytning til Aalborg
Aalborg Kommune har meget stor nettotilflytning. Hvert år stiger antallet af aalborgensere med ca. 1.600. Heldigvis er der stadig plads til mange flere indbyggere i vækstaksen langs Plusbus strækningen.

Hurtigere gennem byen
Plusbus vil gøre Aalborg mere tilgængelig for alle. 50.000 af byens borgere vil have under 500 meter til et stoppested. Plusbus har sin egen kørebane og altid grønt lys. Den kan derfor køre med samme stabile rejsetid hele døgnet i forhold til den nuværende busforbindelse på strækningen. Passagerer sparer ca. 5 minutter på den samlede rejse gennem byen.

Fakta om plusbus
 • har egen busbane og er altid prioriteret i lyskryds
 • ruten tager ca. 30 min at køre
 • rævn overflade uden huller og bump
 • hurtig ind- og udstigning - typisk under 20 sekunder
 • komfortable og støjsvage
 • plads til 150-200 passagerer
 • kører op til 50 km/t - i gennemsnit 21-22 km/t
 • op til 25 meter lange
 • ca. 7,5 minutter mellem busserne
 • barnevogne kan medbringes i busserne
 • miljøvenlig transportform
 • forventes at åbne i 2023