OKNygaard A/S skal stå for forvandlingen af Haraldslund stationsforplads

Nu lyder startskuddet til forvandlingen af stationsforpladsen foran Haraldslund Vand- og Kulturhus på Aalborgs nye Plusbusrute. OKNygaard A/S har vundet anlægsarbejdet på pladsen, som begynder i starten af juni.  

Stationsforpladsen foran Haraldslund Vand- og Kulturhus er den første af i alt 11 stationsforpladser langs den nye Plusbusrute i Aalborg, der står overfor en forvandling.Omdannelsen af pladserne skal være med til at skabe sammenhæng i byrummene ved stationerne og sikre gode omstignings- og venteforhold på rutens vigtigste knudepunkter.

Aalborg Kommune har netop skrevet kontrakt med OkNygaard A/S, som skal stå for omdannelsen af Haraldslund stationsforplads. De første forberedelser til anlægsarbejdet er allerede i gang, og pladsen forventes at kunne tages i brug inden udgangen af året.

OkNygaard A/S har stor erfaring med at anlægge torve og pladser i bymiljøer og er derfor den helt rigtige samarbejdspartner på opgaven. Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til, at vi kan indvie den første plads på ruten til efteråret”, fortæller Helle Bøhl-Møller, Projektchef for BRT sekretariatet i Aalborg Kommune.

En byskov i Vestbyen

Visionen bag pladsens nye indretning er at skabe en grøn plads med stor fleksibilitet – en ’byskov’, der kan fungere som et attraktivt mødested for Vestbyens beboere.

For at skabe god adgang både til den kommende Plusbusstation og til Haraldslund nedlægges spejlbassinet på pladsen. I stedet etableres en stor sydvendt opholdstrappe, og der plantes et stort staudebed, som tilsammen vil skabe et roligt ude-opholdsrum foran Haraldslund. Den eksisterende statue flyttes længere mod øst, hvor der også sikres plads til markeds-aktiviteter og lignende arrangementer.

COBE Architects har bistået Aalborg Kommune med at tegne skitsegrundlaget for pladsen med input fra lokale borgerrepræsentanter fra Haraldslunds brugerråd og Vestbyen Samråd.