Østbyen

 

Så langt er vi nået

Image
 
 

Se hvornår vi arbejder i østbyen…

For at undgå gentagne opgravninger på samme strækning inden for få år, samles de opgaver, der kræver, at man skal under asfalten, så de kan udføres i sammenhæng med BRT projektet. 

Det er for eksempel ledninger og rør, som forsyner byen med vand, varme og bredbånd samt rør, der fører regn- og spildevand væk, der skal renoveres eller flyttes, inden de nye busser skal køre på strækningen.  

Forsyningsselskaberne Aalborg Varme A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Bygas A/S tager derfor fat på at renovere undergrunden forud for etableringen af Plusbus tracéet. I samme periode nedgraver Aalborg Renovation affaldscontainere flere steder på ruten ligesom Aalborg Kommunes øvrige planlagte arbejder gennemføres. 

For byens borgere og trafikanter betyder det, at de enkelte strækninger er gravet op i en længerevarende periode og trafikanter må forvente omkørsler. Herefter kan naboerne til ruten forhåbentligt se frem til mange år uden forstyrrelser og opgravninger i byrummet. 

Jyllandsgade (Dag Hammarskjölds Gade – Bornholmsgade)

 • Maj 2019 - december 2019: Aalborg kommune etablerer en kanal for at genåbne Østerå i krydset ved Sønderbro.
 • August 2019 - april 2020: Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde.
 • Marts 2020 - december 2020: Plusbus tracéet anlægges.

Bornholmsgade

 • 2019: Aalborg Renovation nedgraver affaldscontainere.
 • Januar 2021 - december 2021 Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejdex.
 • Marts 2022 - december 2022 Plusbus tracéet anlægges.

Sohngårdsholmsvej (Østre Allé – Humlebakken)

 • Maj 2019 - oktober 2019: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde.
 • Marts 2020 - december 2020: Plusbus tracéet anlægges.

Sohngårdsholmsvej (Humlebakken – Grønlands Torv)

 • Maj 2020 - oktober 2020: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde.
 • Marts 2021 - december 2022: Plusbus tracéet anlægges.

Bertil Ohlins Vej (Grønlands Torv – Pontoppidanstræde)

 • Primo 2019: Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde.
 • April 2019 - marts 2020: Plusbus tracéet anlægges.
 • 2020 - 2022: Stationsforpladsen ved Gigantium anlægges i perioden.