Nyt asfalt på Plusbus-ruten

I forbindelse med afslutning af Plusbus-etaperne på Sohngårdsholmsvej, Borgergade (øst for Vesterbro) og Ved Stranden, vil vejene over de næste par uger få nyt slidlag.

Slidlaget skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning. Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj.

Nyt asfalt på Sohngårdsholmsvej

I perioden fra 29. august til 11. september 2022 kommer der nyt asfalt på strækningen mellem Østre Alle og Humlebakken. Trafikken afvikles efter følgende plan:

 • Mandag 29. august til fredag 2. september
  Vestlig vej- og busbane spærres (vej- og busbane tættest på den tidligere eternit-grund). Al kørende trafik opretholdes dobbeltrettet i østlig vej- og busbane (vej- og busbane tættest på Bernstorffsgade).
 • Mandag 5. september til fredag 9. september
  Østlig vej- og busbane spærres. Trafikken opretholdes dobbeltrettet i vestlig vej- og busbane.
 • Lørdag 10. september til søndag 11. september
  Vej- og busbaner totalspærres. Trafikken afvikles ved omkørsel. I forbindelse med totalspærringen vil der være mulighed for passage mellem Kridtsløjfen og Bernstorffsgade.

Nyt asfalt på Borgergade (øst for Vesterbro) og Ved Stranden

I perioden fra 4. september til 8. september og igen fra 12. september til 13. september kommer der nyt asfalt på strækningen mellem Østerågade og Vesterbro. Trafikken afvikles efter følgende plan:

 • Søndag 4. september (dagarbejde)
  Fræsearbejder på cykelstier samt kørebane. Al kørende trafik opretholdes (undtagen buskørsel). Cyklister henvises til kørebane.
 • Mandag 5. september (dagarbejde)
  Asfaltering af cykelstier samt fræsning af kørebane. Al kørende trafik opretholdes (undtagen buskørsel). Cyklister henvises til kørebane.
 • Mandag 5. september (aften- + natarbejde)
  Asfaltering af kørebaner. Kørebaner spærres for trafik. Trafikken afvikles ved omkørsel.
  Brand- og redningskørsel opretholdes.
 • Tirsdag 6. september (dagarbejde)
  Asfaltering af cykelstier. Al kørende trafik opretholdes (undtagen buskørsel). Cyklister henvises til kørebane.

 • Tirsdag 6. september (aften- + natarbejde)
  Asfaltering af kørebaner. Kørebaner spærres for trafik. Trafikken afvikles ved omkørsel. Brand- og redningskørsel opretholdes.
 • Onsdag 7. september (dagarbejde)
  Asfaltering af ramper ved overkørsler. Al kørende trafik opretholdes (undtagen buskørsel). Cyklister henvises lokalt til kørebane.
 • Torsdag 8. september (dagarbejde)
  Asfaltering af kørebaner i Vesterå nord + indkørsel Vesterå syd. Kørebaner spærres for trafik i Vesterå. Trafikken afvikles ved omkørsel. Brand- og redningskørsel opretholdes.
 • Mandag 12. september (aften- + natarbejde)
  Asfaltering af busholdepladser med specialbelægning ved krydset Borgergade/Ved Stranden/Vesterå. Kørebaner spærres for trafik omkring krydset Borgergade/Ved Stranden/Vesterå. Trafikken afvikles ved omkørsel. Brand- og redningskørsel opretholdes.
 • Tirsdag 13. september (aften- + natarbejde)
  Asfaltering af busholdepladser med specialbelægning ved krydset Borgergade/Ved Stranden/Vesterå. Kørebaner spærres for trafik omkring krydset Borgergade/Ved Stranden/Vesterå. Trafikken afvikles ved omkørsel. Brand- og redningskørsel opretholdes. 3/3
 • Tirsdag 13. september til mandag 19. september
  Afspærring af busholdepladser for hærdning af specialbelægning. Ensretning af trafik på Ved Stranden/Borgergade fra Jomfru Anegade mod Vesterbro i vestlig kørselsretning. Bustrafik afvikles ved omkørsel.

Der vil i perioden løbende blive udført asfaltramper ved overkørsler samt kørebaneafmærkning.

Vi tager forbehold for vejrlig (nedbør) og ændringer i tidsplanen.

Omkørsel for bustrafik:

 • Søndag 4. september til onsdag 7. september
  Omkørsel ad Vingårdsgade.
 • Torsdag 8. september til mandag 19. september
  Omkørsel ad Østerågade/Ved Stranden/Strandvejen.