Nye bus-læskærme til Aalborg

Borgerne i Aalborg Kommune kan se frem til at stå i ly for regn og vind med nye bus-læskærme på både Plusbus- og bybuslinjer. Aalborg Kommune har efter en udbudsproces med forhandling netop indgået en ny aftale med AFA JCDecaux om levering af nye læskærme samt andet byudstyr i Aalborg. Aftalen løber til 2039 og skal sikre kommunens borgere en stadig mere grøn og personlig oplevelse i bybilledet.

Sådan kommer de nye læskærme til Plusbus-stationerne til at se ud. Eksemplet er fra Gigantium.

Fra august 2024 starter processen med at udskifte de eksisterende bybuslæskærme, offentlige toiletter og reklamesøjler i Aalborg. Men allerede fra ultimo 2022 og frem til foråret 2023 leverer AFA JCDecaux de nye læskærme til Plusbus-stationerne.

”Vi er glade for, at AFA JCDecaux i skarp konkurrence har leveret et rigtigt flot tilbud på reklamefinansieret byudstyr. Design- og funktionsmæssigt lever udstyret helt op til vores forventninger. På driftssiden bygger AFA JCDecaux videre på de gode erfaringer, vi har, med hurtig opfølgning på skader og effektiv og miljøvenlig rengøring. Vi har lagt vægt på, at byudstyret giver os miljømæssige fordele. Samtidig skal det være funktionelt, sikkert og have et højt æstetisk niveau,” siger Jesper Schultz, Chefkonsulent i Aalborg Kommune.

Når de nye Plusbus-læskærme kommer op, bliver de udstyret efter alle kunstens regler, med digitale infotavler om næste bus, billetautomater og realtidsinformation. Det bidrager til at skabe den højklassede Plusbus-rejseoplevelse. De nye læskærme oplyses med energibesparende LED-belysning – i Plusbus-læskærmene med personfølere, så skærmene lyser ekstra op, når der er passagerer i nærheden.

“Vi er selvfølgelig glade for, at Aalborg Kommune har valgt at fortsætte samarbejdet i yderligere 15 år. Vi har satset hårdt på udvikling af løsninger, så kommunerne kan være ambitiøse i forhold til klima og miljø inden for byudstyr. Det er vores ambition hele tiden at udvikle os sammen med vores kunder og fortsat servicere dem med nye løsninger, der efterkommer skiftende behov i en kommune i vækst,” siger Anders Axelsen, adm. direktør AFA JCDecaux.

Miljø i fokus

Bæredygtighed er afgørende for AFA JCDecaux’ løsninger. Al rengøring foregår med miljørigtige produkter og renset filtreret vand, og byudstyret har en ekstrem høj genvindingsgrad, ligesom alt glas og alle plakater genbruges.

Vedligehold, rengøring og kvalitetssikring håndteres af AFA JCDecaux. Opgaverne varetages på el-scootere eller fra hybridbiler.

”Der er forskel på byudstyr. Ikke bare i design og funktion, men også i måden, det interagerer med den enkelte by på. Og det skal man have respekt for. Vi har bestræbt os på at tilbyde byudstyr, der passer til Aalborg Kommunes grønne tiltag samt byens arkitekturpolitik og ambitioner til gavn for både annoncører og borgere. Vi ser frem til et spændende samarbejde i Nordens Paris i 15 år mere,” slutter Anders Axelsen.

Fakta

Den nuværende koncessionsaftale om byudstyr udløber først i 2024, men Aalborg Kommune har valgt allerede nu, at indgå en ny aftale med AFA JCDecaux frem til 2039.  Aftalen indebærer udvikling af ny designlinje og bæredygtig byudstyr i hele kommunen.

Til byudstyret hører:

  • 36 Plusbus-læskærme i 14,4 meters længde
  • 227 bybuslæskærme i tre forskellige længder
  • 7 offentlige toiletter (Vejgård Torv, Stengade, Lindholm Station, Budolfihaven (Algade), Torvegade og Havnefronten (2 stk. i pavilloner)
  • 77 fritstående reklamestandere, heraf 8 med digitale skærme, 63 papirreklamer og 6 reklamesøjler eller papirreklamer