Ny projektchef for Aalborg Plusbus

Svend Erik Pedersen tiltræder som projektchef for Plusbussen og overtager styrepinden fra Helle Bøhl-Møller, der fratrådte sin stilling ved udgangen af februar i år.

Svend Erik Pedersen, der i forvejen er Stadsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, har et stort kendskab til BRT-projektet. Derfor er der besluttet en organisering, hvor Svend Erik Pedersen, i hans egenskab som Stadsingeniør, varetager opgaven med at være Projektchef i BRT-sekretariatet på fuld tid i projektets restløbetid.

Det betyder meget for organisationen, at vi kan køre projektet videre med en projektchef, der allerede kender projektet.

Jeg glæder mig til samarbejdet med de dygtige og engagerede medarbejdere i Plusbussen”, siger Svend Erik Pedersen.