Næste stop er John F. Kennedys Plads

Til maj går vi i gang med omdannelsen af John F. Kennedys Plads. John F. Kennedys Plads bliver Plusbus-rutens største og vigtigste knudepunkt, der sammenkobler Aalborg og regionens kollektive trafik. Samtidig bliver John F. Kennedys Plads omdannet til et attraktivt byrum med skønne, grønne områder, der indbyder til ophold for alle byens borgere og gæster.

I første omgang opføres en unik overdækning til den kommende centrale Plusbus-station samt den nye busbane, som anlægges tværs igennem pladsen. I 2022 vender vi tilbage for at lave den resterende del af John F. Kennedys Plads.

Trafikken under anlægsarbejdet
Den eksisterende vejforbindelse mellem Boulevarden og Prinsensgade opretholdes i hovedparten af 2021. I efteråret 2021 vil vejen blive spærret, og der etableres omkørsler via Vingårdsgade, Jernbanegade og Danmarksgade. Dette vil gælde frem til projektfærdiggørelse i december 2022.

Fodgængere og cyklister har mulighed for at passere forbi arbejdsområdet i hele anlægsperioden. Der henvises til skiltningen i området.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsler for den kollektive trafik med nye stoppesteder i nærområdet ved Banegården. For nærmere information henvises til https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus

Trafikken efter ombygningen
Trafiksituationen på John F. Kennedys Plads vil ændres som følge af renoveringen. Nuværende vej nedlægges og en ny central busvej kommer til at være gennemgående ned igennem pladsen. Busserne vil fremover prioriteres på strækningen, således de sikres størst mulig fremkommelighed.

Den øvrige adgang begrænses til taxa- og varekørsel samt cyklister fra syd (Jyllandsgade) samt ærindekørsel og cyklister fra nord (Boulevarden). Forenden af busvejen ved Prinsensgade og Jyllandsgade skiltes der med højresvingsforbud fra nord samt venstresvingsforbud fra Prinsensgade. Den øvrige trafik vil fortsat have mulighed for at benytte Prinsensgade og Jyllandsgade.

Cyklister til og fra Aalborg banegård til Boulevarden sikres adgang langs en tværgående ny dobbeltrettet cykelsti via signalreguleringen ud for Banegårdspladsen.

Der etableres vareafsætningspladser i Steen Blichers Gade samt på Boulevarden.

For at tilgodese de bløde trafikanter er hele området med kørsel klassificeret som gågadezone.