Midtbyen

 

Så langt er vi nået

Image
 
 

Se hvornår vi graver i midtbyen…

For at undgå gentagne opgravninger på samme strækning inden for få år, samles de opgaver, der kræver, at man skal under asfalten, så de kan udføres i sammenhæng med BRT projektet.

Det er for eksempel ledninger og rør, som forsyner byen med vand, varme og bredbånd samt rør, der fører regn- og spildevand væk, der skal renoveres eller flyttes, inden de nye busser skal køre på strækningen.  

Forsyningsselskaberne Aalborg Varme A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Bygas A/S tager derfor fat på at renovere undergrunden forud for etableringen af PlusBus Tracéet. I samme periode nedgraver Aalborg Renovation affaldscontainere flere steder på ruten ligesom Aalborg Kommunes øvrige planlagte arbejder gennemføres. 

For byens borgere og trafikanter betyder det, at de enkelte strækninger er gravet op i en længerevarende periode og trafikanter må forvente omkørsler. Herefter kan naboerne til ruten forhåbentligt se frem til mange år uden forstyrrelser og opgravninger i byrummet. 

Borgergade/Ved Stranden (Badehusvej – Østerågade)

 • Marts 2019 – oktober 2019 Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde på strækningen fra Badehusvej – Vesterbro
 • Marts 2019 – oktober 2019 Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere på strækningen fra Badehusvej – Vesterbro
 • August 2019 – juli 2020 Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde på strækningen fra Vesterbro – Østerågade
 • August 2019 – juli 2020 Aalborg Renovation forventer at nedgrave affaldscontainere på strækningen fra Vesterbro – Østerågade
 • Marts – december 2020 PlusBus tracéet anlægges

Østerågade (Østerågade – Algade)

 • Maj 2020 – oktober 2020 Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
 • Marts 2021 – december 2021 PlusBus tracéet og stationsforpladsen ved Østerågade anlægges

Boulevarden

 • Maj 2019 – oktober 2019 Aalborg Forsyning udfører periodisk ledningsarbejde
 • Marts 2020 – december 2020 PlusBus tracéet anlægges

Jyllandsgade (John F. Kennedys Plads – Dag Hammarskjölds Gade)

 • Januar 2020 – december 2020 Aalborg Forsyning udfører periodisk kloak- og ledningsarbejde
 • Januar 2020 – december 2020 Aalborg Renovation nedgraver affaldscontainere
 • Marts 2021 – december 2021 PlusBus tracéet og stationsforpladsen på John F. Kennedys plads anlægges