Kunst til Plusbus-ruten

Bistået af Statens Kunstfond, kunne Aalborg Kommune i foråret invitere ti kunstnere til at komme med forslag til kunst langs ruten for byens kommende Plusbus. Nu har Kommunen valgt fem af forslagene ud.

Valget af de fem kunstneres forslag er afslutningen på første del af en lang proces. Ambitionen er, at kunsten bliver skabt til stederne og så vidt muligt integreres i anlægsprocessen. Fremgangsmåden er et led i Aalborg Kommunes Kunstfonds nye strategi, der ledsages af retningslinjer for den gode proces. Store anlægsprojekter er i sig selv vanskelige at styre og processen kompliceres selvfølgelig yderligere, når samarbejdet også skal involvere kunstnere. Arbejdet med at tilvejebringe skitserne til kunstprojektet har derfor været præget af en stor bevidsthed om processer, interessenter, økonomi og ansvar.

Statens Kunstfond har bevilget 0,5 mio. kr. til de ti kunstneres honorarer for skitseforslagene samt 75.000 kr. i honorar til en kunstfaglig projektleder. Som et led i aftalen forbeholdt Statens Kunstfond sig retten til at vælge 5 af de ti kunstnere og udpege projektlederen. 

“Det har været en fornøjelse at få lov til at være med i processen omkring kunst til Plusbussen. Aalborg Kommune arbejder professionelt og fokuseret med deres kunststrategi, og der har været en stor velvilje omkring projektet fra alle involverede parter. Jeg håber meget, at det vil lykkes Aalborg Kommune at skaffe midler til realisering af kunst til Plusbussen, da de udvalgte projekter vil kunne blive en markant identitetsmarkør i byens rum”, siger Marie Dufresne, kunstfaglig konsulent udpeget af Statens Kunstfond.

Aalborgs svar på metroen
Plusbussen bliver for Aalborg, hvad metroen er for København og letbanen for Århus. Den er et spor på 11 km., der snor sig igennem byen, fra væddeløbsbanen i vest til det nye hospital i øst. Erfaringer og analyser peger på, at sådan et anlæg trækker mere byudvikling med sig.

“I Aalborg ønsker vi at skabe flere interessante byrum, også udenfor bykernen. Plusbussen gør det muligt at komme nemt og bekvemt fra øst til vest, men markante kunstværker på ruten kan gøre turen til en oplevelse. Vi er glade for, at Statens Kunstfond har set mulighederne i at være med fra starten, og vi tror på, at de fem skitseforslag er så gode og gennemarbejdede, at det også bliver muligt for os at realisere dem”, siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

Det er Aalborg Kommunes Kunstfond, der er initiativtager og tovholder på hele kunstprojektet. Nu er skitseforslagene i hus, men forude venter et større arbejde med at rejse den nødvendige økonomi til at realisere værkerne. Som udgangspunkt er de samlet set budgetteret til 12,7 mio. kr.

“Vi er foreløbig meget tilfredse og nu håber vi, at fondene er klar til at hjælpe os, så vi ikke forpasser den unikke chance for at arbejde med kunstværkerne samtidig med omdannelsen af stationspladserne. Det vil være fantastisk, hvis vi kan afsløre kunstværkerne ved indvielsen af Plusbussen i 2023”, siger Michael Mansdotter, formand for Aalborg Kommunes Kunstfond

De fem udvalgte forslag og kunstnere er:

Vestbyen Station
Kunstnerduoen Bank & Rau med forslaget City Quilt. En udsmykning af loft og søjler under jernbanebroen udført i teknostonefliser med printede motiver fra byens liv.

Kennedy Stationsplads
Eva Steen Christensen med forslaget Ophav. Muslingeskaller i glaseret beton på selve pladsen og ornamentik på fliser i tunnelen under vejen.

Karolinelund Station
John Kørner med elementer inspireret af det gamle tivoli; to lysskulpturer, to porte, lamper og bænke.

Gigantium Stationsplads
Lea Gulditte Hestelund med et forslag bestående af et farvet gummiunderlag samt bænke og skulpturelle figurer i stål og gummi, der også er lege- og motionsredskaber.

Et gennemgående træk langs ruten
Tina Maria Nielsenmed forslaget Holdepunkter, der består af små symbolske objekter støbt i bronze, som skal opdages på hver station.