Forvandling af Haraldslund stationsforplads

Når Aalborg Kommune begynder at anlægge Aalborg PlusBus, tages der samtidig hul på omdannelsen af en række stationsforpladser på strækningen. Pladsen foran Haraldslund Vand og Kulturhus er den første plads, der står for tur, hvor anlægsarbejdet startes op ved udgangen af maj 2019.

Omdannelse af stationsforpladser var en vigtig del af ansøgningen, da Aalborg Kommune søgte om midler til at etablere Aalborg BRT. Formålet er nemlig ikke kun at anlægge en højklasset busforbindelse. Det er også at skabe sammenhæng i byrummene ved stationerne og sikre gode omstignings- og venteforhold på de væsentligste knudepunkter på strækningen. 

Stationsforpladsen foran Haraldslund Vand og Kulturhus er den første plads på BRT strækningen, der står overfor en forvandling. Med gode input fra borgerrepræsentanter fra Haraldslunds brugerråd og Vestbyen Samråd har arkitektfirmaet COBE Architects bistået kommunen med at lave et skitseforslag til omdannelse af pladsen.

En plads til leg og samvær for alle aldersgrupper var blandt de anbefalinger, der rangerede højest, da de lokale borgerrepræsentanter blev spurgt til råds for at samle input til skitseforslaget. Aalborg Kommune har forsøgt at tilgodese så mange af ønskerne som muligt inden for budgetrammen på 7. mio., som er afsat til omdannelse af pladsen.


Visionen bag pladsens nye indretning er at skabe en grøn plads med stor fleksibilitet – en ‘byskov’, der kan fungere som et attraktivt mødested for Vestbyens beboere. For at skabe god adgang både til den kommende BRT station og til Haraldslund nedlægges spejlbassinet på pladsen. I stedet etableres en stor sydvendt opholdstrappe, og der plantes et stort staudebed, som tilsammen vil skabe et roligt udeopholdsrum foran Haraldslund. Den eksisterende statue flyttes længere mod øst, hvor der også sikres plads til markedsaktiviteter og lignende arrangementer.

Projekteringen af pladsen vil foregå frem til maj. I projekteringen foretages der ofte mindre justeringer for at omsætte skitsen til virkelighed og lave en køreklar plan, som pladsen kan anlægges ud fra. Anlægsarbejdet påbegyndes i slutningen af maj 2019 og pladsen forventes at kunne tages i brug inden udgangen af året.