Forberedelse af første delstrækning

Til foråret begynder vi anlægsarbejdet på Skydebanevej mellem Vestre Kærvej og Vestre Fjordvej. I november tager vi den første kontakt til naboerne i området.

Skydebanevej ombygges for at sikre fremkommelighed for de nye større busser, der skal køre på strækningen fra foråret 2023. 

I første omgang var der lagt op til at udvide skydebanevej til en vej med fire spor, så busserne kunne køre i de to midterste spor. Nærmere arbejde med projektering har vist, at det er mere hensigtsmæssigt at opretholde en tosporet vej med blandet bil- og bustrafik. I stedet laves en centerlagt overkørbar midterhelle, så det er muligt at dreje ind og ud af sidevejene i begge retninger. 

Dermed minskes behovet for at gribe ind i sidearealer på den nordlige side af vejen, men det er stadig nødvendigt at opretholde forbud mod parkering og standsning langs vejen.

Den nye vejprofil ses nedenfor.