Flere trafikale ændringer i Aalborg midtby

Aalborg er en by i rivende udvikling og et af de helt store projekter i Aalborg i disse år, er etableringen af den første Plusbus-forbindelse, der bliver en helt ny trafikal hovedpulsåre igennem byen.

Anlægsarbejdet for Plusbussen er lige nu i fuld gang mange steder rundt i byen – f.eks. Kastetvej, Østerågade, John F. Kennedys Plads, Jyllandsgade, Sohngårdsholmsvej og Bertil Ohlins Vej.

Vi skal færdes på en ny måde i midtbyen
Til trods for anlægsarbejderne er det stadig muligt at køre ind til byen for at parkere på en af de mange parkeringspladser, dog slipper man ikke for at skulle færdes i midtbyen på en ny måde.

“Etableringen af Plusbus-forbindelsen er et rigtig stort trafikalt projekt, og det kommer til at kræve noget tilvænning fra bilisterne, da Plusbussen og den øvrige kollektive trafik bliver prioriteret i forhold til fremkommeligheden på veje som f.eks. Boulevarden.

Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke bliver sværere at komme ind til midtbyen, men bilisterne skal vænne sig til, at der vil være nogle nye kørselsretninger.”

Ændringer på vejene:
Med henvisning til lokalplan 1-1-134 BRT Tracé, Aalborg samt trafikplan for midtbyen, begge vedtaget af Aalborg Byråd, iværksættes nedenstående pr. 9/7-21

Ændringer ad Vingårdsgade:
En af de veje, der har ændret sig markant, er Vingårdsgade, der har fået nye fortove, ny beplantning, nyt asfaltslidlag og ikke mindst et nyt stoppested for bybusserne.

Gennemkørsel fra Vesterbro mod Boulevarden via Vingårdsgade er ikke længere tilladt – så du skal kun dreje ind ad Vingårdsgade fra Vesterbro, hvis du skal parkere i Budolfi Plads-Parkering, har ærinde til Jernbanegade, Algade, Adelgade eller Sankelmarksgade.

Busser, varekørsel, taxi og bestemte beboere er dog undtaget for kørselsforbuddet.

Cyklister og gående kan frit bevæge sig i begge retninger på Vingårdsgade.

Kørsel til centrum – øst på – fra Vesterbro:
Kørsel ad Prinsensgade og Danmarksgade. For nylig er der etableret et signalreguleret lyskryds, som fremadrettet danner ny vejforbindelse på tværs af midtbyen.

Ændringer på Boulevarden:
En anden ændring er på strækningen fra John F. Kennedys Plads mod Boulevarden, som lige nu er under forvandling. Den bliver fremover knudepunkt for store dele af den kollektive trafik – inkl. Plusbussen. Derfor bliver den fremover fredet for al privat kørsel. 

Boulevarden bliver spærret i nordgående retning, så man kan IKKE komme fra John F. Kennedys Plads og ned mod Nytorv, hvis man er i bil.

Det er udelukkende for busser, taxaer, varekørsel og cyklister.

Det bliver dog – i en vis udstrækning – stadig tilladt at færdes på Boulevarden, hvis man kommer sydfra.

“Hvis man f.eks. kommer fra Adelgade, er det tilladt at forlade Boulevarden ved Vingårdsgade, Danmarksgade eller Christiansgade for at komme videre op på f.eks. Vesterbro.

Ændringer på Brandstrupsgade:
Hvis man som bilist har befundet sig på Brandstrupsgade (vejen i forlængelse af Vingårdsgade på den anden side af Boulevarden) har man hidtil kunnet køre tværs over Boulevarden og op på Vesterbro. Men det ændrer sig også snart.

“Den bliver spærret for kørsel fremover ved Boulevarden. Parkeringspladserne kan stadig benyttes. Her skal man dog via Mølleplads for at tilgå dem, og det er så også vejen, man skal følge, når man skal derfra igen.

Oversigt over trafikale ændringer i Aalborg midtby gældende fra 9. juli 2021.