Den nye trafikstruktur på Kastetvej

Efter ombygningen af Kastetvej er der sket nogle trafikale ændringer i området, som du kan blive meget klogere på her.  

Helt overordnet er Kastetvej ikke længere en gennemkørselsvej for andet end bus- og cykeltrafik. Men det er fortsat muligt at køre til og fra alle adresser på vejen. Der er ikke tale om en egentlig ensretning, da der er kørebaner og cykelstier i begge retninger og ingen blå-hvide E 19 Ensrettetskilte.

Funktionelt set kan man dog godt tale om en ensretning af vejen, idet vi har opsat såkaldte C 22.1-tavler ”Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt”. Vi kalder det derfor ofte for en ”ensretning” for nemheds skyld.

Princippet for ”ensretningerne” er, at man kan køre:

  • fra Badehusvej til Poul Paghs Gade
  • Fra Dannebrogsgade til Absalonsgade
  • Fra Dannebrogsgade til Skydebanevej
  • Fra Ny Kastetvej til Haraldslunds parkeringsplads

  Svingforbud fra sidegaderne understøtter ovenstående principper.

  Lukkede sidegader

  Følgende sidegader til Kastetvej er lukket for almindelig bilkørsel ud på Kastetvej, fysisk eller med C 22.1-tavle:

  • Ryesgade nord for Kastetvej
  • Willemoesgade
  • C. V. Jessens Gade
  • Steen Billes Gade

  Vendelbogade også er lukket for udkørsel til Borgergade i begge retninger.

  Kørsel i enderne af Kastetvej

  I enderne af Kastetvej gælder følgende:

  • Borgergade mellem Vesterbro og Badehusvej: Her er kun bilkørsel i vestlig retning, altså fra Vesterbro mod Badehusvej tilladt. Dog med den undtagelse, at man hvis man har et ærinde på strækningen, fx kørsel til en parkeringsplads i et af gårdarealerne, må køre i østgående retning.
  • Skydebanevej: Når man forlader Kastetvej i vest, kan man fortsætte lige ud ad Skydebanevej eller dreje til højre (mod nord) ad Vestre Fjordvej. Venstresving mod syd ad Vestre Fjordvej er ikke muligt.