Borgermøder

 
Kom med til virtuelle borgermøder om de nye etaper i 2021

I begyndelsen af marts 2021 går Aalborg Kommune i gang med nye etaper af anlægsarbejdet til Aalborgs nye Plusbus-rute. Som følge deraf afholder vi en række virtuelle borgermøder, hvor du kan høre om anlægsarbejdet i din bydel, herunder tidsplan for etapen. Du har også mulighed for at stille spørgsmål – både til selve anlægsarbejdet og til Plusbussen generelt.

Guide til deltagelse i borgermøder via Teams

 
 
Visualisering af den nye John F. Kennedys Plads
4. marts kl. 19 -21: John F. Kennedys Plads
Den store omlægning af John F. Kennedys Plads er nu indledt. Udover at blive Plusbus-rutens største og vigtigste knudepunkt, der sammenkobler Aalborg og regionens kollektive trafik, bliver John F. Kennedys Plads samtidig omdannet til et attraktivt byrum med grønne områder, der indbyder til ophold for alle byens borgere og gæster. Der opføres desuden en unik overdækning over den kommende centrale Plusbus-station.
Se referat fra mødet
 
 
Image
28. januar kl. 19 - 21: Østerågade

Strækningen fra Bispensgade til Toldbod Plads bliver omdannet totalt med to nye kørebaner og bredt promenadefortov med træer i den vestlige side af vejen. Strækningen fra Adelgade og frem til Algade bliver bevaret med det nuværende udtryk. Dog udskiftes kørebanebelægningen til asfalt og tilgængeligheden for svagtseende forbedres som på den øvrige del af Østerågade.

Den centerlagte del af Østerågade er ved at blive omdannet med nye belægninger og indretning til stationsområde.

Se referat fra mødet
 
 
Image
26. januar kl. 19 - 21: Kastetvej

Kastetvej får et delt tracé, hvor Plusbussen og den øvrige kollektive trafik kommer til at køre sammen med den øvrige trafik. Den øvrige trafik bliver dog begrænset ved en række restriktioner og tiltag, så bustrafikken kan afvikles med minimale gener fra øvrige trafikanter etc.

En ombygning af forpladsen ved Aalborg Vestby Station er også med i denne entreprise. Der kommer ny belægning og bede samt cykelparkering, siddemøbler mm.

Se referat fra mødet
 
 
Ny visualisering af Sohngårdsholmsvej
21. januar kl. 19 - 21: Sohngårdsholmsvej
Sohngårdsholmsvej er også en af de vejstrækninger på den nye Plusbus-rute, som skal omdannes totalt. Der skal laves et centerlagt tracé til den kollektive trafik og på hver sin side af dette tracé, kommer der kørebaner til den øvrige trafik samt cykelstier og fortov.
Se referat fra mødet
 
 
Image
14. januar kl. 19 - 21: Jyllandsgade
Vi skal nu i gang med strækningen fra Dag Hammarskjølds Gade til John F. Kennedys Plads. Jyllandsgade er en af de vejstrækninger på ruten, som skal omdannes totalt. Der anlægges et centerlagt tracé til den kollektive trafik og på hver sin side af dette tracé, kommer der kørebaner til den øvrige trafik samt cykelstier og fortov.
Se referat fra mødet
 
 
Image
12. januar kl. 19 - 21: Bertil Ohlins Vej
Vi udvider den eksisterede vejbane på strækningen fra Pontoppidanstræde til Frederik Bajers Vej, så busser fremover kan passere i hver sin retning. Der anlægges også en Supercykelsti i hver side af vejen. Og så kommer der nye stationer til Plusbussen.
Se referat fra mødet