Blinde tester de nye stationer

I samarbejde med Dansk Blindesamfund i Aalborg har vi været ude og teste den nye Plusbus-station på Grønlands Torv. Formålet er at afprøve, om stationen er let at bruge for blinde og svagtseende.

Testen fører til nogle justeringer af samspillet mellem ledelinjer og opmærksomhedsfelter – ikke bare på Grønlands Torv, men på alle 22 Plusbus-stationer.

På de fem stationer, der allerede er anlagt, betyder justeringerne, at vi udskifter 9 stk. 30 x 30 cm fliser – fra marcinpanbrødsfliser til knopfliser – på hver station.

Det sikrer, at vi har rigtig god tilgængelighed på stationerne for vores blinde og svagtseende medborgere, så alle kan rejse trygt med Plusbus.