Aalborg Plusbus – hvornår arbejder vi i din bydel?

Aalborg Kommune tager nu tilløb til at begynde anlægs-arbejdet på Plusbus, som bliver Danmarks første BRT-forbindelse. Samtidig tager Aalborg Forsyning fat på at renovere Aalborgs undergrund på ruten. Det betyder, at byen står overfor en større renovering de kommende år.

Når frosten er væk fra jorden, begynder Aalborg Kommune at anlægge bustracé, stationer og stationsforpladser, der skal danne ramme om Aalborgs nye højklassede busforbindelse. Fra foråret 2023, skal de 24 meter lange busser nemlig afløse bybus linje 2, som i dag kører på den populære strækning fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Universitetet.

Det store anlægsprojekt løber over en periode på 4 år, hvor der anlægges knap 12 km busspor og 22 stationer tværs gennem byen. Bustracéet er opdelt i 14 anlægsetaper og hertil kommer omdannelsen af 11 stationsforpladser, som etableres i årene 2019-2022. Ruten er opdelt, så der kan arbejdes på flere strækninger ad gangen forskellige steder i byen samtidig med, at trafikken kan afvikles på fornuftig vis.

Når vi alligevel er i gang med at grave…

For at undgå gentagne opgravninger på samme strækning inden for få år, samles de opgaver, der kræver, at man skal under asfalten, så de kan udføres i sammenhæng med BRT projektet.

Det er for eksempel ledninger og rør, som forsyner byen med vand, varme og bredbånd samt rør, der fører regn- og spildevand væk, der skal renoveres eller flyttes, inden de nye busser skal køre på strækningen.

Forsyningsselskaberne Aalborg Varme A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Bygas A/S tager derfor fat på at renovere undergrunden forud for etableringen af Plusbus Tracéet. I samme periode nedgraver Aalborg Renovation affaldscontainere flere steder på ruten ligesom Aalborg Kommunes øvrige planlagte arbejder gennemføres.

For byens borgere og trafikanter betyder det, at de enkelte strækninger er gravet op i en længerevarende periode og trafikanter må forvente omkørsler. Herefter kan naboerne til ruten forhåbentligt se frem til mange år uden forstyrrelser og opgravninger i byrummet.

Oversigt over anlægsarbejdet på ruten

Skydebanevej

Kastetvej (Vestre Fjordvej – Dannebrogsgade)

Kastetvej (Dannebrogsgade – Badehusvej)

Borgergade/Ved Stranden (Badehusvej – Østerågade)

Østerågade (Østerågade – Algade)

Boulevarden

Jyllandsgade (John F. Kennedys Plads – Dag Hammarskjölds Gade)

Jyllandsgade (Dag Hammarskjölds Gade – Bornholmsgade)

Bornholmsgade

Sohngårdsholmsvej (Østre Allé – Humlebakken)

Sohngårdsholmsvej (Humlebakken – Grønlands Torv)

Bertil Ohlins Vej (Grønlands Torv – Pontoppidanstræde)

Bertil Ohlins Vej (Pontoppidanstræde – Selma Lagerlöfs Vej)

Nyt Aalborg Universitetshospital (Selma Lagerlöfs Vej –  Universitetshospitalet)