Anlægsarbejdet forsinkes på Boulevarden

Strækningen mellem Danmarksgade og Christiansgade kan ikke færdiggøres til 26. april som planlagt, men forventes i stedet afsluttet 15. maj 2020. Snævre pladsforhold og mange forsyningsledninger i jorden betyder nemlig, at det det tager længere tid end ventet at grave huller til træer. Og med COVID-19 i den forgangne periode, har det ikke været muligt at tilføre ekstra ressourcer til anlægsarbejdet.   

Forsinkelsen betyder, at opstarten af de næste etaper Vingårdsgade til Danmarksgade samt Christiansgade til John F. Kennedys Plads er udskudt fra 27. april til 13. maj 2020.  Anlægsarbejdet vil dog stadig stå klar til tiden 17. juli, da entreprenøren, Barslund, vil arbejde flere timer på hverdage indenfor den tilladte arbejdstid, som er klokken 7-18.