Afsluttende slidlag på Plusbus-ruten

Plusbus-ruten skal have det sidste slidlag inden åbningen til efteråret, og derfor er der den kommende tid planlagt asfaltarbejde følgende steder:

Borgergade og Kastetvej

I perioden fra 16. april til 21. maj 2023 kommer der nyt slidlag på Borgergade og Kastetvej. Trafikken afvikles efter følgende plan:

16. april – 19. april

Slidlag på Vesterbro udføres som natarbejde fra kl.19:00 til kl. 05:00. I ovennævnte tidsrum vil der opretholdes nord- og sydgående trafik. Øst- og vestgående trafik spærres med omkørsel i henhold til skiltning.

19. april – 1. maj

Slidlag på strækningen imellem Vesterbro og Aalborg Vestby Station (med undtagelse af krydsene Poul Paghs Gade/Kastetvej og Badehusvej/Borgergade) udføres som dagsarbejde med mulighed for omkørsel. Arbejdet udføres som bevægeligt arbejde og baggården til ejendomme vil være spærret i perioden og parkering skal derfor henledes til andetsteds.

Den Kollektive Trafik vil i perioden blive omlagt til alternative ruter. Der henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice

25. april – 28. april

Slidlag i krydsene Poul Paghs Gade/Kastetvej og Badehusvej/Borgergade udføres som dagsarbejder, og krydsene totalspærres med mulighed for omkørsel.

Den Kollektive Trafik vil i perioden blive omlagt til alternative ruter. Der henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice

24. april – 28. april

Slidlag på strækningen imellem Aalborg Vestby Station og Dannebrogsgade inklusiv Dannebrogsgade krydset. Arbejdet udføres som totalspærring. Det betyder, at baggården til ejendomme vil være spærret i perioden og parkering skal derfor henledes til andetsteds.

Den Kollektive Trafik vil i perioden blive omlagt til alternative ruter. Der henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice

1. maj – 12. maj

Slidlag på strækningen imellem Dannebrogsgade og Vestre Fjordvej. Arbejdet udføres som periodisk totalspærring. Det betyder, at og baggården til ejendomme vil være spærret (asfaltramper fjernes) og parkering skal derfor henledes til andetsteds. I takt med at asfaltslidlaget afsluttes vil adgangen til baggårde løbende blive genåbnet (etablering af ramper).

Den Kollektive Trafik vil i perioden blive omlagt til alternative ruter. Der henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice

15. maj – 19. maj

Beton/SFB-Belægning på kørebanen ved perronerne ved Aalborg Vestby Station, Haraldslund Vand- & Kulturhus og Vestre Fjordvej. Arbejdet udføres med lokale totalspærringer (grundet udlægning og hærdetid) ved de ovennævnte tre lokationer med mulighed for omkørsel.

Den Kollektive Trafik vil i perioden blive omlagt til alternative ruter. Der henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice

15. maj – 16. maj

Slidlag i krydset ved Vestre Fjordvej udføres som dagsarbejde og krydset totalspærres med mulighed for omkørsel.

Den Kollektive Trafik vil i perioden blive omlagt til alternative ruter. Der henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice

Skydebanevej

I perioden fra 15. april til 1. maj 2023 kommer der slidlag på kørebaner og cykelstier på Skydebanevej fra Vestre Kærvej til vest for Egholm Færgevej. Trafikken afvikles efter følgende plan:

Adgangen til Egholm færgevej vil blive opretholdt i hele perioden. Skydebanevej vil periodevis være spærret fra vestlig retning ved travbanen – omkørsel via Vestre Fjordvej.

Forud for selve asfaltarbejderne udføres der asfaltfræsearbejder – dette udføres inden for den ovennævnte tidsperiode.

Bustrafikken vil i hele perioden blive opretholdt i området, dog med midlertidige stoppesteder i dele af perioden.

www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice kan du se ændringer og alternative stoppesteder.

Bertil Ohlins Vej

I perioden fra 15. april til 1. maj 2023 udføres det afsluttende slidlagsarbejde på kørebaner og cykelsti på strækningen fra Fredrik Bajers Vej til Selma Lagerlöfs Vej.  

En del af asfaltarbejderne omkring krydset Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej bliver udført udenfor normal arbejdstid (det kan både være hverdag aften/nat og i weekender).

I perioder spærres der for udkørende varekørsel fra Fredrik Bajers Vej. I disse perioder henvises der til omkørsler, som fremgår af skiltning i området.

Forud for selve asfaltarbejderne udføres der asfaltfræsearbejder – dette udføres indenfor den ovennævnte tidsperiode.

Den kollektive trafik vil i perioder blive omlagt til alternative ruter.

Se www.nordjyllandstrafikselskab.dk/trafikinfo/trafikservice  for varighed og alternative stoppesteder.

Vi tager forbehold for nedbør og ændringer i tidsplanen.