stationsdesign

Forvandling af Haraldslund stationsforplads

Når Aalborg Kommune begynder at anlægge Aalborg PlusBus, tages der samtidig hul på omdannelsen af en række stationsforpladser på strækningen. Pladsen foran Haraldslund Vand og Kulturhus er den